ساخته شده توسط متعصبان برای متعصبان از روز اول شرکت سیستم صوتی راکفورد فازگیت پیشرو در انقلاب صوتی اتومبیل است هیچ چیز تغییر نکرده است.این شرکت هنوز هم رهبر جهانی در نوآوری صدا ، طراحی و فن آوری است و تجربه ای از شور و شوق را از راه صدا به شکلی که جهان قبلا […]